Con bạn đang nghe về vi-rút corona (COVID-19). Mạng lưới Nuôi dạy Trẻ em (Úc) đã phát triển một nguồn thông tin hữu ích để đảm bảo các em có được thông tin đáng tin cậy.

Dưới đây là một số lời khuyên về cách nói về nó: COVID-19 và trẻ em ở Úc