Các Cơ sở COVAX đã công bố việc ký kết thỏa thuận mua trước lên tới 40 triệu liều vắc-xin Vắc xin Pfizer/BioNTech COVID-19.

COVAX đang trên đà cung cấp ít nhất 2 tỷ liều vắc xin COVID-19 vào cuối năm 2021, bao gồm ít nhất 1,3 tỷ liều cho 92 quốc gia có thu nhập thấp hơn.

Để biết thêm thông tin xin vui lòng theo liên kết dưới đây:

Gavi: COVAX công bố thỏa thuận mới, kế hoạch cho những chuyến giao hàng đầu tiên