MVEC đã hợp tác với Mạng lưới Nuôi dạy Trẻ em để phát triển một nguồn tài nguyên mới tập trung vào việc cung cấp các khuyến nghị về vắc-xin COVID-19 để chủng ngừa cho thanh thiếu niên, từ 12 tuổi trở lên.

Bài viết này đề cập đến các yếu tố chính trong việc chủng ngừa cho thanh thiếu niên, bao gồm liều lượng, độ an toàn, hiệu quả, tác dụng phụ và cách đối phó với chứng sợ kim tiêm.

Để xem bài viết này theo liên kết dưới đây:

Tiêm phòng COVID-19 và thanh thiếu niên

Bạn có thể tìm thêm thông tin về vắc-xin COVID-19 cho trẻ em và thanh thiếu niên qua trang tham khảo tiêm chủng của chúng tôi bên dưới:

MVEC: Tiêm phòng COVID-19 cho trẻ em