Một báo cáo gần đây từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) ở Hoa Kỳ cho thấy ý định tiêm vắc xin COVID-19 đã tăng lên gần 50% ở người lớn và các nhóm ưu tiên, tăng từ mức gần 40% vài tháng trước đó. Không có ý định đã giảm xuống còn khoảng 32%, với các nhóm có mức độ không có ý định cao nhất bao gồm thanh niên, phụ nữ, người lớn da đen không phải gốc Tây Ban Nha, người lớn không sống ở khu vực đô thị và những người có hoàn cảnh kinh tế xã hội thấp hơn.

Báo cáo nhấn mạnh vai trò quan trọng của nhân viên y tế trong việc giải quyết các lý do không cố ý vì họ là nguồn thông tin đáng tin cậy. Điều này sẽ rất quan trọng trong việc thúc đẩy niềm tin vào vắc xin và giảm sự lây lan của COVID-19 bằng cách đảm bảo có phạm vi bao phủ và sử dụng vắc xin công bằng giữa các nhóm dân tộc thiểu số.

Đọc báo cáo đầy đủ dưới đây:

CDC: Ý định tiêm chủng COVID-19, nhận thức và lý do không tiêm chủng trong số các nhóm được ưu tiên tiêm chủng sớm — Hoa Kỳ, tháng 9 và tháng 12 năm 2020