Để chuẩn bị cho việc triển khai vắc-xin COVID-19 tại Úc, các cơ sở y tế tổng quát đã được công nhận được mời bày tỏ mong muốn tham gia vào Giai đoạn 1b của Chương trình tiêm chủng COVID-19.

Giai đoạn 1b của Chương trình Tiêm chủng COVID-19 được dành riêng để cung cấp 14,8 triệu liều vắc xin. Vắc xin COVID-19 của Đại học Oxford/AstraZeneca (phụ thuộc vào sự chấp thuận của TGA).

Các quần thể ưu tiên Giai đoạn 1b bao gồm:
– People aged 70 years and over
– Aboriginal and Torres Strait Islander adults
– Critical and high-risk workers including defence, police, fire, emergency services and meat
xử lý
– Health care workers other than those prioritised in Phase 1a, including (but not limited to)
bệnh viện, thực hành chung, dược sĩ, y tế đồng minh và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác trong
cộng đồng
– People at increased risk of severe disease

Để biết thêm thông tin, bao gồm cả cách đăng ký sở thích của bạn, vui lòng theo liên kết bên dưới:

Triển khai vắc-xin COVID-19: Tham gia chăm sóc ban đầu trong Giai đoạn 1b–kêu gọi bày tỏ sự quan tâm từ Phòng khám Đa khoa