Trong Tập 1 của loạt podcast mới của chúng tôi, Phó Giáo sư Nigel Crawford, bác sĩ nhi khoa tư vấn và vắc xin tại Viện Nghiên cứu Nhi khoa Murdoch (MCRI) & Bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia (RCH), Melbourne, nói chuyện với Stanley Plotkin, Giáo sư Nhi khoa danh dự tại Đại học của Pennsylvania; người nổi tiếng quốc tế với vai trò của mình trong việc phát triển vắc-xin.

Trong tập này, họ thảo luận:

  • Vai trò của Giáo sư Plotkin trong việc phát triển vắc-xin rubella, ngày nay vẫn được sử dụng trên toàn thế giới
  • Vai trò Tổng biên tập sách giáo khoa 'Vắc xin'
  • Vai trò của ông trong việc thành lập Liên minh Chuẩn bị và Đổi mới Dịch bệnh (CEPI) và vai trò hiện tại của CEPI trong việc phát triển vắc xin COVID-19 toàn cầu
  • Chúng ta có thể học được gì từ đại dịch H1N1 trong quá trình phát triển vắc-xin COVID-19?
  • Việc phát triển vắc-xin chống lại vi-rút corona có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với tương lai của nền văn minh khi các nền kinh tế đang bị phá hủy bởi những vi-rút này
  • Các mô hình thách thức con người và một số cân nhắc về đạo đức mà chúng ta cần giải quyết nếu các loại thử nghiệm này sẽ được thực hiện để hỗ trợ phát triển vắc-xin COVID-19
  • Thành công chỉ có thể đạt được thông qua sự hợp tác toàn cầu trong việc theo đuổi vắc-xin COVID-19
  • Làm thế nào các khía cạnh thực tế của việc phân phối vắc xin ở quy mô này chưa từng được đối mặt trước đây và tầm quan trọng của việc suy nghĩ vượt trội!

Tài nguyên:

Nghe tập phim tại đây:

loaApple PodcastSpotify Podcast