Trong tập 10 của sê-ri Đường đến vắc-xin COVID19, người dẫn chương trình của chúng tôi, Nigel Crawford, nói chuyện với Giáo sư Paul Young và Trent Munro để thảo luận về ứng cử viên vắc-xin COVID-19 của Đại học Queensland (UQ). UQ và CEPI (Liên minh Chuẩn bị và Đổi mới Dịch bệnh) đã hợp tác với CSL (Seqirus) để thúc đẩy công nghệ kẹp phân tử mới của họ nhằm phát triển vắc-xin ngừa COVID-19. Vắc xin này gần đây đã được chuyển sang thử nghiệm lâm sàng Giai đoạn 1. Trong tập này, họ thảo luận:

  • Quy trình phát triển vắc-xin COVID19 của Đại học Queensland
  • Sự tham gia của CEPI trong thử nghiệm của họ
  • Việc sử dụng nền tảng kẹp phân tử trong quá trình phát triển vắc-xin SARS-CoV-2 protein của họ
  • Kết quả thử nghiệm tiền lâm sàng của họ
  • Sự hợp tác của họ với CSL/Seqirus và việc sử dụng tá dược MF59
  • Dòng thời gian của các thử nghiệm lâm sàng của họ và các bước sắp tới 

liên kết:

Nghe tập phim tại đây:

loaQuả táoSpotify