In episode 6 of our COVID19 Road to a vaccine series, our host, Associate Professor Nigel Crawford, speaks to Professor Paul Offit. Professor Offit is an infectious diseases physician and Director of the Children’s Hospital of Philadelphia (CHoP) Vaccine Education Center (VEC). The VEC website inspired the creation of the Melbourne Vaccine Education Centre, the host of this podcast series. 

Trong tập này, họ thảo luận:

  • Tác động của SARS-CoV-2 đối với nhân viên y tế và tầm quan trọng của vắc-xin
  • Các liệu pháp phòng ngừa và các thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng trong đại dịch, đặc biệt là việc sử dụng hydroxychloroquine cho COVID-19 và các thử nghiệm khác liên quan đến nhân viên y tế
  • COVID-19 in children – do they play a role in transmission? Will they be a target for vaccine studies?
  • Paediatric Inflammatory Multisystem Syndrome (PIMS) – how can we factor this emerging condition into safety planning?

liên kết:

Bạn có thể nghe tập phim này tại đây:

loaQuả táoSpotify