Trong tập 7 của loạt bài Đường đến vắc-xin COVID19, người dẫn chương trình của chúng tôi, Phó Giáo sư Nigel Crawford nói chuyện với Giáo sư Norman Baylor. Giáo sư Baylor nguyên là Giám đốc Văn phòng Trung tâm Nghiên cứu và Đánh giá Vắc xin tại Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đồng thời là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Công ty Tư vấn Sinh học và cố vấn hiện tại của WHO.

Trong tập này, họ thảo luận:

  • Vai trò quan trọng của cơ quan quản lý trong việc phát triển và phát hành vắc xin mới
  • Giấy phép Sử dụng Khẩn cấp (EUA) và việc sử dụng chúng
  • Các mốc thời gian nén trong quá trình phát triển vắc-xin SARS-CoV-2
  • Yêu cầu của cơ quan quản lý trong việc phát triển vắc xin
  • Cơ hội hợp tác/”chia sẻ công việc” giữa các cơ quan quản lý quốc gia (FDA, EMA và TGA)
  • Vai trò của cơ quan quản lý trong an toàn vắc xin

liên kết:

Tải tập phim tại:

loa Quả táoSpotify