Sự kiện nhỏ Cập nhật vắc-xin lâm sàng (CVU) tiếp theo của chúng tôi: Các chủ đề nóng trong khoa học vắc-xin, sẽ được tổ chức ảo vào Thứ Hai ngày 12 tháng 4 năm 2021 lúc 7 giờ tối AEST.

Để xem toàn bộ chương trình và đăng ký tham gia sự kiện MIỄN PHÍ này, vui lòng truy cập trang sự kiện.

một đoạn ghi âm của Các chủ đề nóng trong khoa học vắc-xin sẽ có sẵn trên của chúng tôi Cổng thông tin giáo dục sau sự kiện này.