Sự kiện nhỏ Cập nhật vắc-xin lâm sàng (CVU) tiếp theo của chúng tôi: Vắc xin COVID-19: báo cáo và quản lý ở Victoria sẽ được tổ chức trực tuyến vào Thứ Hai ngày 26 tháng 4 năm 2021, lúc 7 giờ tối AEST.

Để xem toàn bộ chương trình và đăng ký tham gia sự kiện này, vui lòng truy cập trang sự kiện.

một đoạn ghi âm của Vắc xin COVID-19: báo cáo và quản lý ở Victoria sẽ có sẵn trên của chúng tôi Cổng thông tin giáo dục sau sự kiện này.