Sự kiện nhỏ Cập nhật vắc-xin lâm sàng (CVU) tiếp theo của chúng tôi: vắc-xin COVID-19: tham gia, truyền thông và an toàn, will be held virtually on Tuesday 9th March, 2021 at 7pm AEST.

Để xem toàn bộ chương trình và đăng ký tham gia sự kiện MIỄN PHÍ này, vui lòng truy cập Sự kiện trang.

một đoạn ghi âm của COVID-19 vaccines: engagement, communication and safety sẽ có sẵn trên của chúng tôi Cổng thông tin giáo dục sau sự kiện này.