Vé hiện có sẵn cho lần đầu tiên của chúng tôi ảo Cập nhật vắc-xin lâm sàng (CVU). Đây sẽ là một sự kiện cả ngày được tổ chức vào ngày 7 tháng 12 năm 2020.

Chúng tôi rất vui mừng được chào đón các diễn giả trong nước và quốc tế về nhiều chủ đề tiêm chủng.

To view a draft program of the day’s events, and for ticketing information, please follow the link below:

Cập nhật vắc xin lâm sàng: ngày 7 tháng 12 năm 2020