Nuvaxovid, vắc-xin COVID-19 được phát triển bởi Novavax, đã trở thành vắc-xin COVID-19 thứ năm được phép sử dụng trong Liên minh Châu Âu (EU). Sau quá trình kiểm tra chất lượng, hiệu quả và an toàn nghiêm ngặt của Cơ quan Dược phẩm Châu Âu (EMA), Ủy ban Châu Âu đã cấp giấy phép tiếp thị có điều kiện (CMA) của vắc-xin vì những lợi ích được nhận thấy của vắc-xin trong việc cung cấp sự bảo vệ chống lại bệnh COVID-19 nghiêm trọng. 

 

Để đọc tuyên bố đầy đủ, hãy theo liên kết dưới đây: 

Ủy ban châu Âu cho phép vắc-xin an toàn và hiệu quả thứ năm chống lại COVID-19