ATAGI đã cập nhật các khuyến nghị về liều tăng cường mùa đông COVID-19 của họ để bao gồm các nhóm rủi ro bổ sung. Các nhóm hiện đủ điều kiện nhận liều nhắc lại trong mùa đông bao gồm: 

  • Bất kỳ người lớn nào từ 65 tuổi trở lên  
  • Cư dân chăm sóc người cao niên hoặc chăm sóc người khuyết tật từ 16 tuổi trở lên  
  • Người từ 16 tuổi trở lên bị bệnh nặng suy giảm miễn dịch 
  • Thổ dân và người dân đảo Torres St Eo từ 50 tuổi trở lên.  
  • Các cá nhân từ 16 tuổi mắc các bệnh phức tạp, mãn tính hoặc nghiêm trọng [tham khảo trang 3 của tuyên bố ATAGI bên dưới] 

Liều tăng cường mùa đông COVID-19 hiện không được khuyến nghị cho các nhóm khác bao gồm những người khỏe mạnh từ 16 đến 64 tuổi, những người khỏe mạnh có các yếu tố rủi ro nghề nghiệp (ví dụ: nhân viên y tế) hoặc phụ nữ mang thai không có các yếu tố rủi ro khác.  

Vắc xin mRNA là lựa chọn ưu tiên cho các liều nhắc lại với Comirnaty (Pfizer) có sẵn để tiêm cho trẻ từ 16 tuổi và Spievax (Moderna) từ 18 tuổi. Ở những người từ 18 tuổi trở lên có chống chỉ định với vắc-xin mRNA Vaxzevria (AstraZeneca) có thể được xem xét. Nuvaxovid (Novavax) có thể được sử dụng cho những người từ 18 tuổi trở lên trong những trường hợp không có vắc xin COVID-19 nào khác phù hợp. 

Để đọc đầy đủ các khuyến nghị được cập nhật, vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới:
Các khuyến nghị ATAGI mở rộng về liều tăng cường COVID-19 trong mùa đông cho những người có nguy cơ cao mắc COVID-19 nghiêm trọng