The World Health Organization (WHO) have released a medical product alert pertaining to a falsified COVID-19 vaccine identified as “BNT162b2” that has been detected in Mexico in February 2021, and which has been confirmed as falsified to the WHO. This product has been supplied and administered to patients external to authorised vaccination programs.

Cảnh báo đã được đưa ra vì vắc-xin COVID-19 giả này có thể vẫn đang được lưu hành và gây rủi ro cho sức khỏe cộng đồng. Bạn có thể tìm thêm thông tin chi tiết về vắc-xin giả và lời khuyên từ WHO qua liên kết đến cảnh báo đầy đủ về sản phẩm y tế bên dưới:

WHO: Vắc xin COVID-19 giả mạo BNT162b2 được xác định ở khu vực WHO ở Châu Mỹ