Để chuẩn bị cho cuộc họp của Ủy ban Cố vấn về Vắc xin và Sản phẩm Sinh học Liên quan (VRBPAC), FDA đã công bố kết quả tạm thời của các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 đối với ứng cử viên vắc xin Moderna COVID-19. Cuộc họp này sẽ thảo luận về đơn xin Cấp phép Sử dụng Khẩn cấp (EUA) và xác định bất kỳ đề xuất nào để phê duyệt.

Các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 đối với loại vắc-xin này đã được trải rộng trên 99 địa điểm ở Hoa Kỳ và những người tham gia từ 18 tuổi trở lên. Vắc xin Moderna sử dụng nền tảng RNA thông tin (mRNA). Kết quả tạm thời cho thấy một hồ sơ an toàn chấp nhận được. Sau khi tiêm 2 liều cách nhau 28 ngày, vắc xin này có tỷ lệ hiệu quả là 94,5%.

Để đọc đầy đủ tài liệu xin vui lòng tham khảo liên kết dưới đây:

Ủy ban Cố vấn về Vắc xin và Sản phẩm Sinh học Liên quan: Tài liệu tóm tắt của FDA- Vắc xin Moderna COVID-19