Bộ trưởng Y tế Liên bang Greg Hunt đã công bố chi tiết về Chương trình yêu cầu vắc xin COVID-19 không có lỗi sau khi tham khảo ý kiến rộng rãi với các lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe, kinh doanh và bảo hiểm hàng đầu để đảm bảo một Chương trình quốc gia toàn diện.

Mục đích của Chương trình là cung cấp cho người Úc khả năng tiếp cận nhanh chóng với khoản bồi thường cho các khiếu nại về COVID-19 liên quan đến việc quản lý vắc xin COVID-19 được Cục Quản lý Sản phẩm Trị liệu phê duyệt được cung cấp thông qua một chương trình được Chính phủ Liên bang phê duyệt.

Từ ngày 6 tháng 9, những người Úc bị thương và mất thu nhập do tiêm vắc xin COVID-19 sẽ có thể đăng ký ý định yêu cầu bồi thường từ chương trình yêu cầu bồi thường vắc xin COVID-19 trang web.

Để đọc thêm, hãy theo liên kết dưới đây:
Thông báo của Chính phủ Liên bang: Chương trình Bồi thường COVID-19 không có lỗi