Vai trò của Ủy ban Cố vấn Toàn cầu về An toàn Vắc xin (GACVS) là cung cấp lời khuyên chuyên môn, độc lập cho Tổ chức Y tế Thế giới về sự an toàn của vắc xin.

Vào ngày 19 tháng 1 năm 2021, một cuộc họp ảo đã được tổ chức để xem xét tất cả thông tin hiện có về các trường hợp tử vong được báo cáo ở những người già yếu đã tiêm vắc xin COVID-19 của Pfizer/BioNTech. Theo đánh giá này, người ta kết luận rằng việc tiêm phòng không góp phần gây ra bất kỳ sự gia tăng bất ngờ nào về số ca tử vong ở nhóm bệnh nhân này. Do đó, không có thay đổi nào trong các khuyến nghị về tính an toàn của vắc xin Pfizer/BioNTech COVID-19.

Để đọc thêm, hãy theo liên kết dưới đây:

WHO: Cuộc họp của tiểu ban An toàn Vắc xin COVID-19 của GACVS để xem xét các báo cáo về trường hợp tử vong của những người cao tuổi rất yếu được tiêm vắc xin Pfizer BioNTech COVID-19, BNT162b2