Phó Giáo sư Nigel Crawford của MVEC đã cung cấp Bản cập nhật COVID-19 như một phần của chuỗi bài giảng trực tuyến Healthed Australia gần đây.

Trong bài giảng này, A/Prof Nigel Crawford đã thảo luận những điều sau:

  • liều tăng cường COVID
  • Viêm cơ tim sau vắc-xin mRNA
  • Tiêm phòng cho trẻ 5-11 tuổi với Pfizer
  • Phương pháp cung cấp vắc xin tốt nhất
  • Mở cửa biên giới – đừng quên có nhiều bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc-xin (VPD)

Để nghe đầy đủ bài giảng, bấm vào liên kết dưới đây:
Chuỗi bài giảng về sức khỏe 11 tháng 11: Cập nhật COVID-19