Phó giáo sư Nigel Crawford được phỏng vấn bởi Tiến sĩ David Lim, Bác sĩ gia đình và Nhà giáo dục Y khoa trên chương trình phát thanh Đi theo con đường lan truyền của Healthed Australia. Trong podcast này, Nigel thảo luận về các đặc điểm lâm sàng của Hội chứng huyết khối với giảm tiểu cầu (TTS) và cung cấp một cách tiếp cận để chẩn đoán và quản lý nó.

Bạn có thể nghe podcast tại đây:

Healthed Australia: Going Viral Podcast Tập 157: AZ Clots – Bạn có nhớ nó không?