Phó Giáo sư Nigel Crawford của MVEC đã cung cấp Bản cập nhật COVID-19 như một phần của chuỗi bài giảng trực tuyến Healthed Australia gần đây.

Trong bài giảng này, A/Prof Nigel Crawford đã thảo luận những điều sau:

  • Vai trò của ATAGI và sự liên quan của nó với đại dịch hiện nay
  • Tổng quan về vắc xin Moderna mới có sẵn
  • Cơ sở lý luận và bằng chứng đằng sau việc thúc đẩy tiêm chủng cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên sắp tới
  • Cập nhật về các đặc điểm lâm sàng và lộ trình quản lý bệnh viêm cơ tim, viêm màng ngoài tim liên quan đến Pfizer
  • cục máu đông liên quan đến AZ
  • Bài học từ các nước đối phó với đại dịch Delta

Để nghe đầy đủ bài giảng, bấm vào liên kết dưới đây:
Chuỗi bài giảng về sức khỏe ngày 18 tháng 8: Cập nhật COVID