Healthed sẽ tổ chức một hội thảo trên web dành cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe vào thứ Ba ngày 20 tháng 7 với sự góp mặt của một nhóm diễn giả chuyên gia bao gồm A/Prof Nigel Crawford của MVEC. Bản cập nhật Covid này sẽ bao gồm các chủ đề sau:

  • AZ bối rối
  • khủng hoảng châu thổ
  • Viêm cơ tim
  • tên lửa đẩy
  • Thai kỳ
  • biến thể

Thông tin thêm và chi tiết về đăng ký có thể được tìm thấy thông qua liên kết dưới đây:
Webcast lành mạnh: Cập nhật Covid