Vào tháng 12 năm 2020, vắc xin COVID-19 bắt đầu được triển khai trên khắp Hoa Kỳ. Bài báo này được xuất bản bởi Viện Thực hành Thuốc An toàn, thảo luận về các báo cáo khác nhau về các lỗi chuẩn bị và quản lý đã xảy ra kể từ khi bắt đầu triển khai.

Với phạm vi của chiến dịch tiêm chủng COVID-19 toàn cầu, dự kiến sẽ có những sai sót. Khi Úc bắt đầu triển khai trên toàn quốc, một bài học quan trọng là đảm bảo rằng tất cả các sai sót và phản ứng bất lợi của vắc xin COVID-19 đều được báo cáo cho các cơ quan hữu quan để giúp ngăn chặn những loại sai sót này xảy ra tại đây.

Để đọc thêm theo liên kết dưới đây:

ISMP: Rút kinh nghiệm từ những sai sót với vắc xin COVID-19 mới