ATAGI và Hiệp hội Huyết khối và Cầm máu Úc và New Zealand (THANZ) đã đưa ra một tuyên bố chung xung quanh việc quản lý COVID-19 AstraZeneca và Huyết khối với Hội chứng giảm tiểu cầu (TTS).

Sau khi theo dõi chặt chẽ dữ liệu địa phương và quốc tế, người ta đã lưu ý rằng nguy cơ TTS không có khả năng tăng lên ở những người:

 • Có tiền sử cục máu đông ở các vị trí điển hình
 • Có khuynh hướng đông máu gia tăng không qua trung gian miễn dịch
 • Có tiền sử gia đình bị cục máu đông
 • Có tiền sử bệnh tim thiếu máu cục bộ
 • Hiện đang có hoặc có tiền sử giảm tiểu cầu
 • Đang được điều trị chống đông máu

Comirnaty™ là vắc xin COVID-19 ưu tiên dành cho những người:

 • Có tiền sử huyết khối tĩnh mạch nội tạng vô căn
 • Có tiền sử hội chứng antiphospholipid với huyết khối
 • Cá nhân < 50 tuổi
 • Có tiền sử huyết khối xoang tĩnh mạch não (CVST)
 • Có tiền sử giảm tiểu cầu do heparin (HIT)
 • Có chống chỉ định với COVID-19 AstraZeneca (bao gồm phản vệ với liều trước đó hoặc phản vệ với một thành phần của COVID-19 AstraZeneca, TTS xảy ra sau một liều COVID-19 AstraZeneca hoặc tác dụng phụ nghiêm trọng khác sau khi nhận COVID-19 AstraZeneca)

Để đọc tuyên bố đầy đủ, vui lòng tham khảo liên kết sau:

Tuyên bố chung của ATAGI và THANZ về Hội chứng huyết khối với giảm tiểu cầu (TTS) và việc sử dụng vắc xin COVID-19 AstraZeneca