Viện Nghiên cứu Trẻ em Murdoch (MCRI) đang tiến hành nghiên cứu sâu rộng về lý do tại sao trẻ em bị ảnh hưởng nhẹ hơn bởi COVID-19. Họ cũng đang điều tra xem liệu các tình trạng sức khỏe mãn tính như hen suyễn có làm tăng nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng hay không.

Đọc thêm về cách trẻ em mắc bệnh hen suyễn có thể bị ảnh hưởng bởi COVID-19 tại liên kết bên dưới:

MCRI: COVID-19 và hen suyễn: những rủi ro đối với trẻ em là gì?