Khối thịnh vượng chung đã phát hành tài nguyên mới nhất của họ: Vắc xin COVID-19 – Cân nhắc lâm sàng. Hướng dẫn này bao gồm lời khuyên lâm sàng mới nhất về việc triển khai vắc xin COVID-19, bao gồm lời khuyên từ Nhóm Cố vấn Kỹ thuật về Tiêm chủng Úc (ATAGI).

Bao gồm trong hướng dẫn là các tài nguyên cho các chủ đề như; Rò rỉ chất pha loãng khi pha lại lọ vắc-xin Pfizer, điều trị bằng heparin và vắc-xin COVID-19 AstraZeneca, phụ nữ mang thai và thông tin dành cho những người đã nhận liều vắc-xin COVID-19 đầu tiên chưa có ở Úc.

Để biết thêm thông tin xin vui lòng tham khảo liên kết dưới đây:

Vắc xin COVID-19 – Cân nhắc lâm sàng