Virus corona: Virus là gì? Và làm thế nào để họ lây lan?

Tiến sĩ Rosalind Eggo của Trường Y học Nhiệt đới và Vệ sinh Luân Đôn giải thích trong video này từ BBC về cách các loại vi-rút như vi-rút corona mới được phát hiện gần đây có thể lây lan trên toàn cầu. 

BBC: Virus là gì? Và làm thế nào để họ lây lan?