MVEC vui mừng thông báo chi tiết về sự kiện CVU Miniseries đầu tiên của chúng tôi!

Khi: ngày 8 tháng 2 năm 2021
Thời gian: 7:00-8:30 tối

Chủ đề sẽ bao gồm:

  • Hồ sơ vắc xin COVID-19 (AstraZeneca/Pfizer)
  • Quét toàn cảnh vắc-xin COVID-19 của Victoria
  • Thông tin triển khai vắc xin COVID-19 ở Victoria

Trị giá: Miễn phí

Thông tin chi tiết và thông tin đăng ký sẽ sớm được cung cấp qua Sự kiện trang. Xin lưu ý rằng sự kiện này sẽ được tổ chức hầu như thông qua thu phóng.

Một bản ghi video cũng sẽ được cung cấp trên trang web của chúng tôi sau sự kiện này.