Samoa’s measles crisis continues. As of December 12, there have been 4,995 confirmed cases of measles and 72 deaths. With increasing vaccination coverage the situation is slowly improving.

Bài viết sau đây của Katherine Gibney có thể giúp cung cấp một số thông tin rõ ràng về việc thảm họa này đã xảy ra như thế nào.

Cuộc trò chuyện: Bệnh sởi ở Samoa: làm thế nào một quốc đảo nhỏ lại rơi vào tầm ngắm của thảm họa bùng phát 

 

Để biết thêm thông tin về bệnh sởi, vui lòng tham khảo trang MVEC của chúng tôi:  Bệnh sởi