Chính phủ Úc đã xác nhận rằng việc cung cấp vắc xin COVID-19 sẽ được thực hiện bởi các bệnh viện, cơ sở hành nghề đa khoa, phòng khám tiêm chủng của tiểu bang và liên bang, các Tổ chức Y tế do Cộng đồng Thổ dân Kiểm soát và Nhà thuốc.

Để bổ sung lực lượng vắc-xin đã được thành lập của chúng tôi và hỗ trợ vận chuyển vắc-xin đến các địa điểm tiếp cận cộng đồng, Aspen Medical, Healthcare Australia, International SOS và Sonic Clinical Services đã được ký hợp đồng để hỗ trợ từng khu vực tài phán trong chương trình vắc-xin của họ.

Để đọc thông báo đầy đủ, hãy theo liên kết dưới đây:

Huy động lực lượng lao động sản xuất vắc xin COVID-19 của Úc