Moderna đã công bố dữ liệu tạm thời từ Giai đoạn 2/3 KidCOVE Nghiên cứu vắc xin COVID-19 trước khi đệ trình lên các cơ quan quản lý toàn cầu.

Khoảng 4.200 trẻ em từ 2 đến <6 tuổi và 2.500 trẻ em từ 6 tháng đến <2 tuổi đã được tuyển dụng trên khắp Hoa Kỳ và Canada với những người tham gia được tiêm 2 liều 25 μg, cách nhau 28 ngày (liều thấp hơn so với các nhóm tuổi lớn hơn) .

Moderna báo cáo khả năng sinh miễn dịch phù hợp với khả năng sinh miễn dịch đã thấy ở người lớn (18-25 tuổi) nhận liều 100mcg với hiệu quả vắc-xin là 43,7% ở những người từ 6 tháng đến <2 tuổi và 37,5% ở những người từ 2 đến <6 tuổi. Omicron là chủng COVID-19 chủ yếu lưu hành trong thử nghiệm này.

Các tác dụng phụ sau khi tiêm chủng được báo cáo là nhẹ hoặc trung bình và thường xuyên hơn liên quan đến liều thứ hai. Không có trường hợp tử vong, viêm cơ tim, viêm màng ngoài tim hoặc trường hợp mắc hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em (MIS-C) được báo cáo. Giám sát an toàn độc lập sẽ tiếp tục trong 12 tháng sau liều thứ hai.

Để đọc đầy đủ thông cáo báo chí, vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới:
Nghiên cứu giai đoạn 2/3 vắc xin COVID-19 ở trẻ em từ 6 tháng đến ≤ 6 tuổi đáp ứng thành công tiêu chí chính của nó