Khi các nhà thuốc cộng đồng bắt đầu quản lý vắc xin Moderna trên toàn quốc, liệt kê bên dưới là hai nền tảng đặt trước sẵn có có thể hỗ trợ tìm nhà thuốc cộng đồng gần nhất của bạn và tình trạng sẵn có của họ đối với cuộc hẹn tiêm vắc xin.

MVEC không liên kết với các trang web và thông tin chỉ nên được sử dụng làm hướng dẫn.

Bạn có thể xem các nền tảng đặt phòng thông qua các liên kết bên dưới.
Tìm Nhà Thuốc
Covid19Gần