Với việc Úc đang hướng tới chương trình vắc-xin COVID-19 bắt đầu vào đầu năm 2021, MVEC đã tạo ra các chương trình sau hoạt hình để chia sẻ với nhiều đối tượng hơn, nhằm giúp giải thích quy trình phát triển vắc xin COVID-19 an toàn và hiệu quả trong khung thời gian ngắn.

Để biết thêm thông tin về quy trình phát triển vắc-xin, vui lòng tham khảo trang tham khảo tiêm chủng của chúng tôi đây.

Để biết thông tin về lộ trình đăng ký vắc xin tạm thời tại Úc, vui lòng tham khảo trang tham khảo của chúng tôi đây.