Kết quả sơ bộ từ một cuộc thử nghiệm với 663 người tham gia được tiêm lịch hỗn hợp các nhãn hiệu vắc xin COVID-19 đã được công bố. Những người tham gia đã tiêm vắc xin COVID-19 đầu tiên của họ với tên AstraZeneca sau đó được cung cấp liều thứ hai với tên Pfizer ít nhất 8 tuần sau đó.

Nồng độ kháng thể được tạo ra sau liều 2 cao hơn so với mức kháng thể được tạo ra sau khi nhận liều 1. Phản ứng miễn dịch được tạo ra cũng mạnh hơn so với liệu trình 2 liều tiêu chuẩn của vắc xin AstraZeneca COVID-19. Các tác dụng phụ được báo cáo sau một lịch trình hỗn hợp tương tự như những tác dụng phụ mà những người nhận được một lịch trình thương hiệu tương tự đã trải qua. Điều này trái ngược với một nghiên cứu tương tự ở Vương quốc Anh cho thấy các báo cáo cao hơn về các tác dụng phụ phổ biến sau khi tiêm vắc-xin COVID-19 theo lịch hỗn hợp.

Để đọc bài báo đầy đủ tham khảo liên kết dưới đây:

Bản chất: Vắc xin COVID kết hợp kích hoạt phản ứng miễn dịch mạnh mẽ