NCIRS sẽ tổ chức một hội thảo trên web vào Thứ Năm, ngày 3 tháng 3 với sự góp mặt của một nhóm diễn giả chuyên gia bao gồm A/Prof Nigel Crawford của MVEC. Chủ đề của hội thảo trên web là Sống chung với COVID-19: Trở lại công việc tiêm chủng như bình thường và sẽ bao gồm: 

  • cập nhật về các khuyến nghị về vắc-xin COVID‑19 của Úc 
  • COVID-19 và các chương trình tiêm chủng định kỳ trong khu vực và toàn cầu – những gì cần thiết 
  • vắc-xin COVID-19 mới – chúng ta có cần thay đổi chiến lược của mình để đối phó với các biến thể mới không? 

Thông tin thêm và chi tiết về đăng ký có thể được tìm thấy thông qua liên kết dưới đây:
NCIRS Webinar –  Living with COVID-19: Getting back to immunisation business as usual