Trung tâm Nghiên cứu và Giám sát Tiêm chủng Quốc gia (NCIRS), gần đây đã tổ chức một hội thảo trực tuyến có tiêu đề: Phát triển vắc-xin SARS-CoV-2: Đã đến đích chưa?

Phó Giáo sư Chris Blythe và Tiến sĩ Melanie Saville trình bày bối cảnh phát triển vắc-xin COVID-19 hiện tại, Liên minh Đổi mới Chuẩn bị sẵn sàng cho Dịch bệnh (CEPI) và phản ứng COVAX, cũng như ý nghĩa đạo đức và hậu cần của việc triển khai vắc-xin toàn cầu.

Để xem hội thảo trên web này, vui lòng theo liên kết bên dưới:

NCIRS- Phát triển vắc-xin SARS-CoV-2: Đã đến đích chưa?