Mặc dù hiện có dữ liệu an toàn hạn chế về việc sử dụng vắc-xin COVID-19 trong thai kỳ, việc tiêm chủng ở nhóm bệnh nhân này không bị chống chỉ định. ATGI tư vấn rằng việc chủng ngừa COVID-19 có thể được khuyến nghị sau khi xem xét các yếu tố như rủi ro phơi nhiễm và các tình trạng bệnh lý tiềm ẩn.

Nghiên cứu sau đây với sự tham gia của 35.691 người tham gia mang thai đã tiêm vắc xin mRNA COVID-19 không cho thấy bất kỳ tín hiệu an toàn nào liên quan đến kết quả mang thai hoặc trẻ sơ sinh. Kết quả sơ bộ cho thấy phụ nữ mang thai thường bị đau tại chỗ tiêm hơn so với phụ nữ không mang thai và đau đầu, đau cơ, ớn lạnh và sốt ít gặp hơn.

Để đọc thêm, hãy theo liên kết dưới đây:

NEJM: Kết quả sơ bộ về tính an toàn của vắc xin mRNA Covid-19 ở người mang thai