Trong cuộc phỏng vấn bằng âm thanh của Tạp chí Y học New England (NEJM) này, nhà virus học và nhà miễn dịch học, Tiến sĩ Barney Graham thảo luận về cấu trúc sinh học và tương lai của COVID-19, RSV và các loại vắc-xin khác.  

Tiến sĩ Graham đi đầu trong việc phát triển vắc-xin cho COVID-19 và có nền tảng nghiên cứu về RSV. Trong cuộc phỏng vấn này, anh ấy phản ánh về công việc của mình với Trung tâm Nghiên cứu Vắc xin (VRC) và nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục để cải thiện khả năng hấp thụ vắc xin. 

NEJM Audio phỏng vấn Barney Graham