Tất cả các chủng ngừa đều là thuốc và tất cả các loại thuốc đều có tác dụng phụ. Đối với mỗi loại vắc-xin, có một danh sách đã biết về các tác dụng phụ phổ biến hoặc có thể xảy ra sau khi tiêm chủng (AEFI) và sau đó là một danh sách nhỏ hơn về các tác dụng phụ nghiêm trọng. Việc báo cáo các tác dụng phụ nghiêm trọng là rất quan trọng để cho phép phát hiện và điều tra tín hiệu như một phần của quá trình giám sát an toàn vắc xin sau cấp phép.

Trang tham khảo mới của chúng tôi khám phá loại phản ứng nào phổ biến và có thể xảy ra sau khi chủng ngừa COVID-19, cũng như loại phản ứng nào cần được báo cáo.

Để biết thêm thông tin xin vui lòng tham khảo những điều sau đây:

MVEC: Biến cố bất lợi của vắc-xin COVID-19