Với sự xuất hiện của các chủng COVID-19 biến thể, các vấn đề về nguồn cung vắc xin toàn cầu và nhu cầu tiêm chủng nhanh chóng cho người dân, một số thử nghiệm lâm sàng đang nghiên cứu lựa chọn “lịch trình hỗn hợp”. Lịch trình hỗn hợp đã được sử dụng trước đây trong các chiến lược tiêm chủng khác và liên quan đến việc sử dụng các nhãn hiệu vắc xin khác nhau để hoàn thành một liệu trình vắc xin.

Trang tham khảo mới của chúng tôi khám phá các thử nghiệm lâm sàng đang được tiến hành nhằm xác định tính an toàn của việc lập lịch trình hỗn hợp, khả năng sinh miễn dịch cũng như các khuyến nghị về khoảng cách giữa các liều.

Do thiếu dữ liệu sẵn có, lịch trình vắc-xin hỗn hợp hiện không được phê duyệt ở Úc, tuy nhiên đang được sử dụng ở Canada và khắp Châu Âu.

Để đọc thêm, hãy theo liên kết dưới đây:

MVEC: Lịch vắc xin hỗn hợp COVID-19