Nhiễm trùng COVID-19 thường gây ra hậu quả bệnh nghiêm trọng hơn ở người lớn và người lớn tuổi, trong khi trẻ em thường có các triệu chứng nhẹ hơn. Vì lý do này, các thử nghiệm lâm sàng vắc-xin COVID-19 ban đầu và triển khai vắc-xin tập trung vào đối tượng người lớn.Tuy nhiên, người ta nhận thấy rằng để đạt được miễn dịch cộng đồng trong cộng đồng, việc tiêm phòng cho trẻ cần được xem xét.

Trang tham khảo mới của chúng tôi nêu rõ tầm quan trọng của việc tiến hành các thử nghiệm lâm sàng vắc-xin COVID-19 dành cho trẻ em và tóm tắt các thử nghiệm hiện đang được tiến hành.

Để đọc thêm theo liên kết dưới đây:

MVEC: Tiêm phòng COVID-19 cho trẻ em