Các phản ứng quá mẫn nghi ngờ, đặc biệt là phát ban da không nổi mề đay sau khi tiêm chủng, là phổ biến, tuy nhiên dị ứng vắc-xin thực sự, trong đó một người bị chống chỉ định tiêm vắc-xin tương tự trong tương lai, là rất hiếm (trong hầu hết các nghiên cứu được báo cáo là ít hơn 1 trường hợp trên mỗi triệu liều).

Hoạt động giám sát sau cấp phép đối với vắc xin COVID-19 cho thấy tỷ lệ sốc phản vệ sau khi sử dụng vắc xin COVID-19 AstraZeneca xảy ra với tỷ lệ tương tự như đối với vắc xin thông thường. Sốc phản vệ sau Comirnaty™ (Pfizer/BioNTech), mặc dù vẫn cực kỳ hiếm, xảy ra với tỷ lệ cao hơn một chút, khoảng 4,7 trường hợp trên một triệu liều.

Một trường hợp dị ứng vắc-xin đã được xác nhận thường cần có sự tư vấn chuyên môn với bác sĩ chuyên khoa dị ứng vắc-xin, thường là xét nghiệm cụ thể hoặc thử nghiệm vắc-xin dưới sự giám sát.

Tìm hiểu thêm về dị ứng với vắc-xin COVID-19, dị ứng với các thành phần của vắc-xin COVID-19 và cách quản lý những dị ứng này trong trang tham khảo tiêm chủng mới của chúng tôi, Vắc xin COVID-19 và dị ứng.