Sự phát triển nhanh chóng của nhiều loại vắc-xin COVID-19 trên toàn cầu là một câu chuyện thành công to lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, việc cập nhật các tài liệu ngày càng tăng về các khía cạnh khác nhau của các loại vắc-xin này có thể là một thách thức. Các Cập nhật vắc-xin COVID-19 hàng tuần tóm tắt dữ liệu hiện có về vắc xin COVID-19 và bao gồm: các thông số kỹ thuật của vắc-xin COVID-19, hiệu lực và hiệu quả của vắc-xin bao gồm cả việc chống lại các biến thể đáng lo ngại; bệnh đi kèm và người già; an toàn vắc xin; quy trình phát triển vắc-xin; và AI SAGE thời gian cấp phép vắc xin. Mỗi tuần, tài liệu được cập nhật và chứa thông tin mới được công bố về vắc-xin.

Để đăng ký nhận bản cập nhật, hãy gửi email [email protected]

Ngoài ra, bạn có thể truy cập bản cập nhật qua trang tham khảo của chúng tôi bên dưới:

MVEC: Cập nhật vắc-xin COVID-19 hàng tuần