Following the announcement by the Australian Government that 25 million doses (as well as additional variant specific versions) of Moderna’s COVID-19 vaccine, Elasomeran, had been secured for the Australian population, this vaccine was last week granted provisional determination by the TGA.

Trang tham khảo mới của chúng tôi khám phá các thử nghiệm lâm sàng khác nhau liên quan đến Elasomeran, cũng như trình bày chi tiết dữ liệu về tính sinh miễn dịch, hiệu quả và độ an toàn hiện có của loại vắc xin này.

Để đọc thêm theo liên kết dưới đây:

MVEC: Vắc xin Moderna COVID-19