Có rất nhiều mối quan tâm trong nước và quốc tế liên quan đến quy trình điều chỉnh vắc xin COVID-19 và lo ngại rằng mọi thứ có thể diễn ra 'quá nhanh' và có thể bỏ sót các bước. Cũng có một số nhầm lẫn về cách các quy trình quản lý vắc xin này có thể khác nhau giữa các quốc gia. Trang tham khảo mới của chúng tôi nêu rõ vai trò của các cơ quan quản lý ở Úc trong việc đảm bảo rằng bất kỳ (các) loại vắc xin nào đều đáp ứng các yêu cầu về tính an toàn và hiệu quả, lộ trình đăng ký tạm thời của Úc trông như thế nào và quy trình này khác với quy trình phê duyệt vắc xin đang được sử dụng ở Hoa Kỳ như thế nào và Châu Âu.

Để đọc thêm xin vui lòng tham khảo:

MVEC: Đăng ký tạm thời (các) vắc xin COVID-19 tại Úc