Uốn ván, còn được gọi là uốn ván, là một bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng do vi khuẩn gây ra Clostridium tetani. Uốn ván gây co thắt cơ nghiêm trọng và có thể gây tử vong. Vi khuẩn sống trong đất, bụi và phân động vật. Uốn ván có thể được ngăn ngừa bằng cách tiêm phòng.

 

Để biết thêm thông tin và khuyến nghị tiêm chủng, vui lòng tham khảo trang tham khảo tiêm chủng mới của MVEC: Xử trí vết thương dễ bị uốn ván