Với hàng trăm ứng cử viên vắc-xin COVID-19 đang trong các giai đoạn phát triển và phê duyệt khác nhau, việc hiểu rõ về bất kỳ tác dụng phụ nghiêm trọng tiềm ẩn nào là rất quan trọng để đảm bảo sự chấp nhận và tin cậy của vắc-xin.

Trang tham khảo mới của chúng tôi khám phá bệnh tăng cường liên quan đến vắc-xin (VAED). Nó xảy ra khi một biểu hiện nghiêm trọng hơn của bệnh phát triển ở một cá nhân đã được chủng ngừa trước đó, so với khi nhiễm trùng xảy ra mà không được chủng ngừa trước đó. VAED trước đây có liên quan đến nhiễm sốt xuất huyết; Các ứng cử viên vắc-xin RSV, MERS và SARS-CoV-1; cũng như virus sởi.

Đó chỉ là rủi ro về mặt lý thuyết khi xem xét các ứng cử viên vắc xin COVID-19, tuy nhiên, do đó, khả năng VAED đã được theo dõi chặt chẽ trong tất cả các giai đoạn thử nghiệm lâm sàng đối với các ứng cử viên vắc xin COVID-19.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo trang tham khảo của chúng tôi:

MVEC: Bệnh tăng cường liên quan đến vắc-xin (VAED)