Trong nỗ lực thúc đẩy niềm tin vào tính an toàn và hiệu quả của tiêm chủng, MVEC đã xem xét các bước được thực hiện bởi các ứng cử viên vắc xin trước khi được đăng ký sử dụng trong các chương trình tiêm chủng. Các chương trình giám sát sau cấp phép cũng rất quan trọng để phát hiện sớm bất kỳ tín hiệu an toàn bất ngờ nào có thể phát sinh.

Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập trang MVEC của chúng tôi Phát triển và an toàn vắc-xin