Người thổ dân và dân đảo Torres Strait có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng cao hơn khi mắc bệnh cúm. Trong đại dịch COVID-19 hiện nay, điều quan trọng hơn bao giờ hết là người Thổ dân Đảo Torres Strait được tiếp cận vắc-xin cúm. Vắc xin cúm được tài trợ theo Chương trình Chủng ngừa Quốc gia dành cho tất cả người Thổ dân và Dân đảo Torres Strait từ 6 tháng tuổi trở lên. 

NCIRS đã tạo một nguồn tài nguyên Câu hỏi thường gặp mới giải quyết các câu hỏi thường gặp nhất của những người trong cộng đồng Thổ dân và Dân đảo Torres St Eo:

NCIR: Influenza vaccination during COVID-19 – FAQs for Aboriginal and Torres Strait Islander people